Home

Welkom op de website van de Wik in Deurne!

 

-----

Wij nodigen u van harte uit op onze open dag, aanstaande zondag 3 mei van 11.00 tot 16.00 uur!

Om 11.30 uur is de officiële opening door de burgemeester van Deurne.

-----

 

Stichting Gejejong / De Wik organiseert sinds 1958 activiteiten voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of sociale beperking. Wij beschikeken over een eigen gebouw, "de Wik", aan de Hellemanstraat 2b te Deurne. Alle activiteiten worden door vrijwilligers georganiseerd en begeleid. Op dit moment zijn er bijna 70 vrijwilligers actief.

De Wik wordt gebruikt door ouderen, mindervalide mensen en mensen met een verstandelijke of sociale beperking. Onder de deelnemers zijn veel mensen die binnen ORO wonen of begeleid worden door ORO. Daarnaast maken lokale verenigingen gebruik van de Wik. Denk heirbij aan de basisschool, buurtvereniging, een schilderclub en een muziekgezelschap. De primaire gebruikers zijn mensen met een verstandelijke beperking. Wij hebben nagenoeg 250 bezoekers per week waarvan 100 uit de genoemde doelgroep. We organiseren op hen afgestemde activiteiten (meer hierover onder het kopje 'activiteiten'). Naast het vaste aanbod zijn er workshops en eenmalige activiteiten (zoals een vistochtje). 

Sinds twee jaar is de Wik bezig zich te vernieuwen. Naast een aantal organisatorische veranderingen is ook het gebouw grondig onder handen genomen en zijn wij bezig om ons activiteitenaanbod uit te breiden. We hebben opnieuw contacten gelegd met oranisaties om ons heen en werken nauw samen met ORO en de gemeente Deurne. Het is onze bedoeling het aanbod zo goed mogelijk bij onze doelgroep aan te laten sluiten. Doordat wij uitsluitend met vrijwilligers werken en een eigen gebouw hebben, kunnen wij activiteiten aanbieden die voor een professionele organisatie te kostbaar zijn. We willen ons aanbod zo laagdrempelig mogelijk houden en de eigen bijdrage voor deelnemers zo klein mogelijk.

Mensen die een leuke hobby hebben en die willen delen zijn van harte welkom. Meestal doen we dit in de vorm van een workshop van één of twee midagen/ avonden. Mocht u bij ons een workshop willen geven, aarzel dan niet om contact op te nemen!

Op dit moment zoeken wij naar mogelijkheden om ook het vervoer naar de activiteiten aan te kunnen bieden. Hierover zijn we in gesprek met de gemeente Deurne.